Posjeta Caritasa Švicarske općini Banovići – razmotrena mogućnost zajedničke suradnje

U posjeti općini Banovići boravili su predstavnici švicarskog Caritasa. U razgovoru sa općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem predstavili su Caritasov projekat Lokalnog ekonomskog razvoja „LED-SDC-BiH“, čija je vrijednost 18.175.300,00 CHF (švicarskih franaka). Ukupno trajanje projekta je 12 godina, a finansira ga Švicarska razvojna agencija (SDC). S načelnikom Gutićem razgovarali su Wolfgang Wedderkopf, projektni team leader i Adnan Jašarević, suradnik na projektu.

Pored predstavljanja projekta na sastanku  se razgovaralo o mogućnostima za zajedničku suradnju u različitim oblastima lokalnog ekonomskog razvoja. Općina Banovići iskazala je svoje opredjeljenje i spremnost za suradnju u svim oblastima.