Potpisan Memorandum o razumijevanju između općine Banovići i Štokholmskog instituta za okoliš – zvanično počela realizacija projekta „BiH SuTra“

Ceremonijalnim potpisivanjem Memoranduma o suradnji (MoU) između Štokholmskog instituta za okoliš (SEI), općine Banovići i drugih partnera zvanično je počela realizacija projekta „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“. Projekat implementira Štokholmski institut za okoliš (SEI) u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a finasirat će ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA). Njegova ukupna vrijednost je oko 1,8 miliona eura i predviđeno trajanje aktivnosti je tri godine. Cilj mu je da se kroz izradu i primjenu efektivnih mjera i regulativa za lokalnu tranziciju doprinese boljim uslovima života građana u općinama/opštinama/gradovima iz rudarskih regija u BiH. Pored Banovića za partnersto su odabrani Grad Živinice te općine/opštine Breza i Ugljevik.

Memorandum je u ime općine Banovići potpisao općinski načelnik dr. Bego Gutić, koji se ovom prilikom zahvalio Štokholmskom institutu za okoliš što su odabrali Banoviće za partnersku općinu u projektu. Općina Banovići će u okviru projekta „BiH SuTra“ insistirati na dvijema oblastima – rješavanju pitanja daljinskog grijanja i problematici vodosnabdijevanja.

Nakon potpisivanja memoranduma održana je i radionica o pravednoj tranziciji u BiH na kojoj je jedan od panelista bio načelnik Gutić, na temu: „Angažovanje zainteresovanih strana i uloga lokalnih aktera – iskustva iz programa razmjene“. U svom izlaganju istakao je da energetska tranzicija treba bit zadatak državnih vlasti (onih koji upravljaju energetskim sektorom) i da ona mora bit pravedna. To podrazumijeva očuvanje postojećih radnih mjesta, stvaranje novih i uređenje sistema socijalne zaštite svakog građanina. Dalje je naveo da je općina Banovići ozbiljno shvatila potrebu za stvaranjem zdrave životne sredine i postoji spremnost da se krene u reorganizaciju privrednih procesa.