Potpisan Ugovor o adekvatnom zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa na području općine Banovići

Općina Banovići je sa Udruženjem građana „ŽIVOTINJSKO CARSTVO-ARMA“ Zavidovići potpisala Ugovor o hvatanju, skupljanju, transportu i zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa sa javnih površina. Ugovor je potpisan na tri mjeseca , a parafiran je od strane općinskog načelnika dr. Bege Gutića. Svi napušteni i izgubljeni psi sa prostora općine Banovići bi u narednom periodu trebali biti transportovani u Zavidoviće, gdje će se adekvatno zbrinuti.  Time će se riješiti dugogodišnji problem sigurnosti građana, ali istovremeno iskazano je i jasno opredjeljenje da se psi „lutalice“ na području naše Općine na odgovarajući način udome.

Udruženje građana „ŽIVOTINJSKO CARSTVO-ARMA“ je prema Ugovoru u obavezi da osim smještaja za pse osigura njihovo vakcinisanje, da ih čipuje i hrani. Dužnost Općine je monitoring ugovora, a na osnovu dobivenih rezultata donijet će se Odluka o njegovom produženju i u narednoj godini.

Navedena aktivnost se sprovodi na osnovu Odluke o obavljanju kafilerijskih poslova, koju je Općinsko vijeće Banovići usvojilo polovinom godine.