Potpisan Ugovor o sanaciji vodovoda u podružnici Durakovići – MZ Omazići

Općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao je Ugovor o sanaciji vodovoda u podružnici Durakovići, MZ Omazići. Ukupna cijena za obavljanje radova je 28.500,00 konvertibilnih maraka (bez PDV-a) i isti će se finansirati iz budžeta Općine. Radove će izvoditi firma „GPP Banovići“ d.o.o, a rok za njihov završetak je 120 dana od uvođenja izvođača u posao.