Pozitivan prirodni priraštaj za prvih deset mjeseci

Podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u izvještaju za prvih šest mjeseci govore da je u Boasni i Hercegovini nastavljen negativan prirodni priraštaj stanovništva. U  prvih šest mjeseci 2020. godine registrovano je 11.993 živorođene djece, što u odnosu na isti period 2019. godine pokazuje pad broja živorođene djece za 6,03%.

Sa presjekom stanja na dan 1. novembra 2020. godine u Banovićima, kao u rijetko kojoj opštini Bosne i Hercegovine, zabilježen je pozitivan prirodni priraštaj. Podaci Matičnog ureda nadležne općinske službe pokazuju da je u prvih deset mjeseci upisano 210 novorođenčadi, što je u odnosu na prošlu godinu, kada je upisano 175 novorođenčadi, značajno povećanje broja upisane novorođenčadi. Broj umrlih je u navedenom periodu bio manji od broja novorođenih.

Kao pomoć za rođenje djeteta, Općina Banovići je 2018. godine uvela naknadu za rođenje djeteta svim roditeljima sa prebivalištem na području ove općine. Naknada je jednokratna i iznosi 200 konvertibilnih maraka za rođenje prvog djeteta, dok se za rođenje drugog i svakog narednog djeteta uvećava, a ostvaruje se momentom upisa djeteta u matične knjige rođenih. Ova pozitivna praksa uspješno se realizuje treću godinu i do sada je za ove namjene isplaćeno preko 100 hiljada konvertibilnih maraka.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *