Predsjedavajući Lapčević za 4. januar zakazao nastavak 2. vanredne sjednice OV Banovići

Predsjedavajući Robert Lapčević je za 4. januar 2024. godine zakazao nastavak 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići koja je prekinuta 8. decembra. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 13 sati, a za istu Kolegij OV Banovići predložio je dnevni red od 14 tačaka. Vijeće bi trebalo razmatrati Odluku o privremenom finansiranju općine Banovići za period 01.01.– 31.03.2024. godine, prijedlog Programa rada Općinskog vijeća, kao i općinskog načelnika i općinskog organa uprave za 2024., te prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići za školsku/akademsku 2023./2024. godinu. Pred vijećnicima bi se, između ostalog, trebali naći i izvještaji o izvršenju budžeta i korištenju budžetske rezerve za prvih devet mjeseci ove godine, ali i inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća.

Podsjećamo, predsjedavajući Lapčević je 8. decembra prekinuo 2. vanrednu sjednicu OV Banovići uz obrazloženje da se nova parlamentarna većina ne pridržava odredbi Poslovnika o radu Vijeća, i nakon što se poslije dugotrajne rasprave i nekoliko pauza nije uspio postići dogovor oko dnevnog reda.

DNEVNI RED ZA SJEDNICU