Predstavnici Štokholmskog instituta  za okoliš (SEI) posjetili Banoviće – najavljen početak relizacije projekta „BiH SuTra“

Općina Banovići je jedna od četiri jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje su uključene u projekat „Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem (BiH SuTra)“. Projekat implementira Štokholmski institut za okoliš (SEI) u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a finasirat će ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA). Njegova ukupna vrijednost je oko 1,8 miliona eura i predviđeno trajanje aktivnosti je tri godine. Pored Banovića za partnersto su odabrani Grad Živinice te općine/opštine Breza i Ugljevik.

Predstavnici Štokholmskog instituta za okoliš (SEI) posjetili su općinu Banovići kako bi općinskim zvaničnicima dostavili potpisani Memorandum o razumjevanju (MoU) između naše Općine i SEI-a (popisan u junu) i upoznali ih da se sada ulazi u fazu realizacije projekta. Na sastanku održanom u zgradi Općine usuglašene su početne aktivnosti, odnosno zajednički ciljevi u pogledu razvoja sveobuhvatnog plana za njegovu uspješnu provedbu. Aktivniji rad na realizaciji počinje u septembru mjesecu za kada je najavljeno i ceremonijalno potpisivanjeMemoranduma o razumjevanju – uz prisustvo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.

Ovom prilikom je općinski načelnik dr. Bego Gutić ponovio da će općina Banovići u okviru projekta „BiH SuTra“ insistirati na dvijema oblastima: rješavanju pitanja daljinskog grijanja i problematici vodosnabdijevanja. (JEDAN OD RAZLOGA ZA OPOZIV?)