Predstavnici Svjetske banke posjetili Banoviće

U Banovićima je boravila delegacija Svjetske banke čiji su predstavnici prvo obišli područje RMU Banovići, nakon čega su održali sastanak sa općinskim načelnikom dr. Begom Gutićem. Posjeta je upriličena na inicijativu načelnika Gutića, a povod je bio Projekat energetske tranzicije u BiH. Delegaciju Svjetske banke predvodili su: Wolfhat Pohl,  vodeći stručnjak za rudarstvo i Chrysanthos Steiakakis, savjetnik za prenamjenu zemljišta.

U razgovoru sa predstavnicima Svjetske banke načelnik Gutić  je istakao da Banovići žele biti lider energetske tranzicije u BiH, ali samo pravedne tranzicije u kojoj ljudi neće biti prepušteni sami sebi. Dalje je naveo da ova Općina ovisi o rudniku i rudarskom sektoru koji nisu u njenoj nadležnosti, zbog čega je potrebno animirati Vladu FBiH da na vrijeme krene sa izradom strategije u energetskom sektoru i akcionog plana za tranziciju na koju se obavezala. U cijelom procesu bitna je podrška Svjetske banke koja treba osigurati  grant sredstava i povoljne kredite za alternativne  projekte.

Općina Banovići je već poduzela određene aktivnosti u smislu smanjenja emisije ugljen dioksida. Prema Elektroprivredi BiH kandidiran je projekat izgradnje solarne elektrane na prostoru Općine, a za tu namjenu Elektroprivredi je ponuđen prostor površine od oko 100 hiljada metara kvadratnih. Od Svjetske banke zatražena je podrška i za projekte energetske efikasnosti, proizvodnju kućne energije te rješavanje pitanja daljinskog grijanja.

Predstavnici Svjetske banke istakli su da naša Općina ima sve predispozicije da bude primjer uspješne energetske tranzicije, dobru saobraćajnu i energetsku povezanost i velike površine neiskorištenog zemljišta pogodnog za investiranje. Zbog toga je i ušla u uži izbor za pilot projekat koji će se finansirati međunarodnim grant sredstvima.