Priključena bunarska bušotina na mjesni vodovod u Durakovićima (MZ Omazići) – osigurano uredno vodosnabdijevanje naselja (foto i video)

Radnici Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Banovići uradili su priključenje bunarske bušotine u naselju Durakovići na mjesni vodovod, čime je riješen višedecenijski problem urednog vodosnabdijevanja mještana ovog dijela Mjesne zajednice Omazići. Između 250 i 300 domaćinstava Durakovića će se u narednom periodu pitkom vodom snabdijevati sa svog vodovoda, a istovremeno su priključeni i na gradku vodovodnu mrežu koja će se koristiti u slučaju potrebe. Pretpostavke su da se iz vlastite bušotine kapaciteta 53 litre u minuti mogu zadovoljiti potrebe mještana i da se oni u narednom periodu neće suočavati sa učestalim redukcijama i nestašicom vode sa kojom su muku mučili više od tri decenije.

Aktivnosti na rješavanju problema vodosnabdijevanja Durakovića traju desetak godina, a sa intenzivnijim radovima krenulo se krajem 2022. godine. Zahvaljući  općinskom načelniku dr. Begi Gutiću, odnosno općini Banovići osposobljena je zapuštena bušotina, nabavljene su pumpe za pumpnu stanicu i urađeni su potisni cjevovodi do glavnog rezervoara na Bandijerki. Za ovu namjenu je iz općinskog budžeta izdvojeno skoro 40.000,00 konvertibilnih maraka. Načelnik Gutić je u razgovoru sa mještanima iste zamolio da sada kada su im osigurane dovoljne količine vode preuzmu brigu o svom vodovodu, a Općina će im nastaviti pomagati. Najavio je i sljedeću fazu radova, odnosno rekonstrukciju kompletne sekundarne mreže kroz naselje i izradu novih priključaka. Kako je kazao, postojeća mreža je dotrajala i trenutno su veliki gubici vode. Projekat je pripremljen, a radove je najavio za nerednu godinu.