Produžena sezona grijanja u Banovićima

Iako je pravilnikom predviđeno da grijna sezona traje do 15. aprila ona će u Banovićima biti produžena do daljnjeg. Kako su saopćili iz JP „Toplana“ Banovići, uvjeti za završetak sezone nisu ispunjeni pa će se nastaviti sa isporukom toplotne energije korisnicima daljinskog grijanja.

Naime, da bi došlo do završetka sezone temperature (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) moraju iznositi 12 0C ili više. O ispunjavanju navedenih uvjeta, odnosno završetku sezone grijanja građani će biti blagovremeno informirani – kazali su u JP „Toplana“ Banovići.