Promovisana zbirka pjesama „Zeleni otkosi“ autorice Mine Brkić (foto i video)

Zbirka pjesama „Zeleni otkosi“ književni je prvijenac autorice Mine Brkić koja je dijete Srebrenice, prognanik sa sadašnjom adresom stanovanja u Banovićima. Knjiga predstavlja opomenu utemeljenu na Mininoj ličnoj tragediji – preživjela je srebrenički genocid. U njoj nas autorica svojim stihovima uvjerava kako oprost ne samo da je moguć nego i jedino moguć, i da se na mržnju odgovara ljubavlju. Kako je i sama istakla, trebalo joj je više od dvadeset godina da shvati šta se u Srebrenici desilo i nakon što je svoju ličnu tragediju (svoja sjećanja) pretočila u pjesme napokon je pronašla mir i olakšanje.

Zbirka pjesama „Zeleni otkosi“ Mine Brkić izašla je u izdanju JU „Javna biblioteka“ Banovići, a pod pokroviteljstvom općine Banovići. Riječ je o drugom izdavačkom poduhvatu Javne biblioteke, koji je realiziran kroz program podrške sugrađanima u vidu izdavanja i štampanja njihove prve knjige. Recenzije za ovu zbirku pjesama napisali su Aida Horvat i Safet Berbić. Štampana je u 300 primjeraka.