Propao novi pokušaj deblokade rada Općinskog vijeća Banovići i općinskog organa uprave – predsjedavajući Lapčević prekinuo i 3. vanrednu sjednicu

Općinsko vijeće Banovići i općinski organ uprave i dalje su u blokadi jer je propao još jedan pokušaj postizanja kompromisa na sjednici Vijeća. Naime, predsjedavajući Robert Lapčević prekinuo je i 3. vanrednu sjednicu koja je zakazana na inicijativu 13 vijećnika, a na kojoj se nije uspio postići dogovor oko dnevnog reda. U cilju otklanjanja trenutne blokade Kolegij OV Banovići je za sjednicu dostavio dnevni red od dvije tačke – razmatranje Odluke o privremenom finansiranju općine Banovići za period 01.01.2024.-31.03.2024. godine i Prijedloga zaključka Općinskog vijeća Banovići kojim se Komisija za izbor i imenovanje zadužuje da u skladu sa Statutom općine Banovići i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Banovići provede procedure za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća. Nova većina, kao i na prethodne tri sjednice, predložila je izmjene i dopune dnevnog reda, odnosno tražila je prvo razrješenje predsjedavajućeg i njegovog zamjenika i imenovanje novog predsjedavajućeg i zamjenika. Ponovo su upozoreni da krše Poslovnik o radu Vijeća i da se imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika ne može sprovesti bez dostavljenih prijedloga Komisije za izbor i imenovanje. Uslijedila je jednosatna diskusija tokom koje se mogla čuti ista priča. Dogovor je izostao, a epilog već poznat „prekid sjednice“.

Treća vanredna sjednica Općinskog vijeća Banovići potvrdila je da volje za kompromisom očito nema i teško je vjerovati da će se u narednim danima stvari promijeniti. Logično pitanje je jesu li određeni vijećnici uopće svjesni poljedica trenutnih blokada i da li znaju da trenutno stanje u Općini nije u interesu ni jednog građanina Banovića?