Radna grupa za dobrobit djece održala radni sastanak na kome je prezentirana analiza stanja prosjačenja na području općine Banovići

Analiza stanja prosjačenja na području općine Banovići bila je tema radnog sastanka Radne grupe za dobrobit djece. Radni sastanak održan je u zgradi Općine, a o ovoj problematici su sa predstavnicima Organizacije World Vision BiH razgovarali predstavnici: banovićkih osnovnih škola, JU Centar za socijalni rad, nevladinog sektora (Udruženja mladih „Baum“), Općine i Policijske uprave Banovići.

Učesnici sastanka složili su se da je u zadnje vrijeme povećan broj slučajeva prosjačenja djece na području naše Općine. S tim u vezi, zatraženo je da Centar za socijalni rad i Policijska uprava Banovići u narednom periodu, u skladu sa svojim nadležnostima, pojačaju aktivnosti na suzbijanju navedenog problema.

Kako bi se ovaj problem koliko-toliko riješio, općina Banovići inicirala je izradu Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece te povećala finansijska izdvajanja za socijalno ugrožene kategorije iz kojih dolaze djeca koja prose.