Radovi na izgradnji glavnog ulaza, saobraćajnice i parking prostora, sportskog poligona i pješačkih staza u OŠ Banovići Selo 

Trenutno se izvode radovi na izgradnji prostora glavnog ulaza, saobraćajnice, parkinga, sportskog poligona i pješačkih staza u Osnovnoj školi „Banovići Selo“. Vrijednost radova je oko 160 hiljada konvertibilnih maraka (sa PDV-om) i finansiraju ih Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, općina Banovići i škola. Za ovu namjenu Ministarstvo je odobrilo 100 hiljada KM, općina Banovići 20 hiljada, a škola 40 hiljada maraka vlastitih sredstava (donacije).

Kao što je i najavljeno 14. septembra, nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem „Rial-Šped“ d.o.o. Doboj Istok, radovi su počeli na vrijeme i trajat će naredna dva mjeseca. Njihovim završetkom obebijedit će se bolji uslovi za normalno odvijanje nastave i nastavnog procesa, odnosno za rad nastavnika i boravak djece.