Radovi na osvjetljavanju pomoćnog stadiona Budućnosti

Kao što je i najavljeno u decembru mjesecu prošle godine, počela je realizacija projekta „Osvjetljavanje pomoćnog stadiona FK Budućnosti“.  Riječ je o zajedničkom projektu Općine i Kluba čija je vrijednost 21.212,10 konvertibilnih maraka. Radovi bi se trebali završiti do kraja januara.

Ovo je samo jedan od projekata čijom realizacijom će se stvoriti bolji uslovi za rad u FK Budućnost. Također, u ovoj godini će se u suradnji sa Vladom TK realizirat i projekat „Navodnjavanje glavnog terena sa ugradnjom najsuvremenije opreme za navodnjavanje fudbalskih terena“. Njegova vrijednost je 23.540,40 maraka.