Rekonstrukcija dijela sekundarne mreže na vodovodu „Ramići“ – MZ Banovići Selo

U naselju Ramići,  u Mjesnoj zajednici Banovići Selo, urađena je zamjena (rekonstrukcija) dijela sekundarne vodovodne mreže u dužini od oko 200 metara. Radovi su finansirani iz budžeta općine Banovići, odnosno Općina je sa svoje strane obezbjedila mašinu za iskop kanala, 200 metara kabla i drugi potreban vodomaterijal. Projekat je realiziran u suradnji sa mještanima. Njegovim završetkom osigurat će se kontinuirano snabdijevanje vodom, imajući u vidu da je u proteklim danima dolazilo do prekida u isporuci zbog čestih kvarova.

Ramiće je posjetio općinski načelnik dr. Bego Gutić, koji je istakao da je ovo druga intervencija na mjesnom vodovodu Ramići u posljednje tri godine, podsjećajući da je u julu 2021. godine izvršena zamjena primarnog voda u dužini 220 metara i da su urađene neophodne intervencije na rezervoaru. Također, kazao je da je općina Banovići u maju mjesecu 2023. godine aplicirala kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona sa projektom „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u naselju Ramići“. Projektom je planirana sanacija postojeće dvije sabirne kaptaže, izgradnja novog rezervoara zapremine 50 metara kubnih, nove trase odvodno-razvodnog cjevovoda kroz naselje (uz lokalnu putnu komunikaciju) i vodomjernih šahtova za priključenje objekata. Vrijednost ovog projekta je skoro 246 hiljada maraka.