Rekonstrukcija spomen obilježja u mjesnim zajednicama: Treštenica, Brezovača i Repnik

Analizom stanja na terenu Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići konstatirala je da je neophodno uraditi rekonstrukciju određenih spomen obilježja na području Općine. S tim u vezi, donijeta je Odluka da se izvrši natkrivanje spomen obilježja jedinicama 2. korpusa Armije RBiH na Srnici – MZ Treštenica i saniraju oštećenja na istom. Također, uradit će se i natkrivanje šehidskog spomen obilježja u MZ Brezovača, te sanirati oštećenja na šehidskom spomen obilježju u MZ Repnik. Radovi su u toku i njihova ukupna vrijednost je 12 hiljada konvertibilnih maraka. Izvođač radova je firma „GPP Banovići“ d.o.o. Banovići.

Projekat rekonstrukcije spomen obilježja u Treštenici, Brezovači i Repniku kandidiran je prema Federtalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica i od istog je dobio podršku. Federalno ministarstvo je za navedene aktivnosti odobrilo 10 hiljada KM, a preostalih 2 hiljade osigurano je iz općinskog budžeta.