Rekultivacija degradirane površine kod poligona MZ Grivice – zasađeno 2.500 sadnica bijelog bora

Pokrenute su aktivnosti na rekultivaciji degradiranog, neplodnog zemljišta na lokalitetu „Igralište“ – kod poligona Mjesne zajednice Grivice. Radi se o zemljištu koje je u proteklom periodu bilo predmet nelegalne eksploatacije uglja, a čija je površina oko 1 hektar. Na istom su radnici JP Šume TK“ i mještani Grivica zasadili oko 2.500 sadnica bijelog bora čime je okončana prva faza projekta. U drugoj će se izvršiti uređenje površine oko samog poligona.

Projekat rekultivacije i uređenja predmetne površine pokrenut je od strane MZ Grivice, a pomogli su ga: JP „Šume TK“, općina Banovići i RMU Banovići. Rudnik je sa svoje strane obezbijedio mašine i u proteklom periodu uradio rekultivaciju terena. Općina i JP „Šume TK“ osigurali su sadni materijal i organizirali akciju pošumljavanja navedenog lokaliteta.