Sanacija makadamskih puteva u općini Banovići

Aktivnosti na uređenju lokalne putne mreže u općini Banovići odvijaju se tokom cijele godine i pored projekata asfaltiranja paralelno se radi na održavanju makadamskih puteva. Na osnovu stanja na terenu nadležne općinske službe napravile su plan sanacije makadamskih puteva na području cijele Općine. Sa realizacijom plana već se počelo i neke mjesne zajednice su završene (Bučik, Oskova, Stražbenica). Trenutno se izvode radovi u mjesnim zajednicama: Treštenica, Banovići Selo i Pribitkovići (put „Borovac-Pašići“). U narednim danima radit će se na saniranju makadamskih puteva i u ostalim banovićkim mjesnim zajednicam, a za ovu namjenu sredstva su osigurana iz općinskog Budžeta.

Da bi se uvjerio u dinamiku radova na terenu, načelnik dr. Bego Gutić posjetio je mjesne zajednice Treštenicu i Banovići Selo, te u razgovoru sa mještanima najavio i druge projekte koji se u njihovim mjestima planiraju realizirat. U Banovići Selu je najavio izgradnju rasvjete na dva lokaliteta, u Selu II i od ambulante prema jezeru (Sadnicama).