Sanira se trup regionalne ceste R-471 „Banovići-Vijenac-Lukavac“ (klizište ispod Bešina)

Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona investitor je projekta „Sanacija trupa regionalne ceste R-471 Lukavac-Vijenac-Banovići“ koji se realizuje na području općine Banovići. U pitanju je sanacija klizišta na navedenoj saobraćajnici, ispod rudničkog platoa „Bešin“ – prema pružnom prelazu u MZ Tulovići. Radi se o složenom građevinskom zahvatu koji predviđa izgradnju betonske podzide, sanaciju ceste i izgradnju kanala za regulaciju površinskih voda. Vrijednost projekta je 734 hiljade i 700 konvertibilnih maraka, a njihov izvođač je „Holex“ d.o.o. Živinice.