Sanirani makadamski putevi na području općine Banovići

U okviru redovnog godišnjeg plana održavanja lokalnih makadamskih cesta na području općine Banovići, nadležna općinska služba pokrenula je aktivnosti na saniranju svih makadamskih puteva u Općini. S tim u vezi izabrani su izvođači radova i u skladu sa potrebama na terenu sanirane su makadamske ceste u svim banovićkim mjesnim zajednicama. Izvršeno je njihovo nasipanje i zatezanje. Sredstva za ovu namjenu osigurana su iz općinskog budžeta.