Saopštenje Kriznog štaba

Krizni štab Općine Banovići, u okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog virusom Covid 19, donosi saopštenje za javnost, za osobe koje dolaze iz rizičnih opodručja ili područja sa povećanom transmisijom virusa.

Pozivamo sve BiH i strane državljane koji imaju stalni ili privremeni boravak na području općine Banovići, a koji su se vratili iz Italije, Južne Koreje, Irana, Kine, Francuske, Španije, Njemačke na područje općine Banovići, da se  putem telefona, u roku od 24 sata po povratku , bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, jave u Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Banovići  na broj: 035/875-525 od 7 – 15,00 sati, i 035/875-994 ili 124  poslije 15,00 sati u SHMP.

Do tada se savjetuje kućna izolacija.

Osobama za koje postoji indicija da su se vratile iz rizičnih područja, a nisu se prijavile nadležnim službama, općinski sanitarni inspektor može izdati Rješenje o zdravstvenom nadzoru u koordinaciji sa HES-om Doma zdravlja Banovići, u periodu od 14 dana.

U slučaju pojave respiratornih simptoma (povišena tjelesna temperatuta, kašalj i  otežano disanje) savjetuje se javljanje telefonskim putem na gore navedene brojeve telefona u Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Banovići ili SHMP, koji će obavijestiti mobilni tim SHMP, kako bi se omogućio odlazak na kućnu adresu i obavljanje pregleda nakon kojeg će se odrediti dalje postupanje.

Osobama sa simptomima se savjetuje da ostanu kod kuće i po mogućnosti poduzmu mjere samoizolacije u cilju zaštite zdravlja ukućana.

Ukoliko se osoba vrati na područje općine Banovići, a dolazi iz rizičnog područja vikendom i praznikom, dužni su da se u roku od 24 sata po povratku, jave putem telefona u službu SHMP 035/875-994 ili 124, daju svoje lične podatke, kontakt telefon, podatke o svom boravku u tom području i trenutno zdravstveno stanje.

Svi građani kojima je  kao preventivna mjera propisana samoizolacija trebaju biti maksimalno odgovorni i pridržavati se propisanih mjera.

Osobe koje se stave pod zdravstveni nadzor rješenjem sanitarnog inspektora, dužne su se pridržavati uputa izdatih od strane nadležnih institucija. Nepridržavanje po datim uputama može dovesti do pokretanja prekršajnog i kaznenog postupka.

Svi poslodavci, posebno poslodavci u djelatnosti prijevoza, dužni su osigurati provedbu preventivnih mjera, dostupnost zaštitne opreme, sredstva za ličnu higijenu i pojačane mjere higijene prostora.

Krizni štab Općine Banovići u cilju sigurnosti učenika, nastavnika i ostalog građanstva preporučuje otkazivanje ekskurzija, školskih putovanja i izleta u rizična područja

Preporuka je da se ne održavaju javni skupovi na području općine Banovići, gdje se pod javnim skupom smatra svako okupljanje građana u skladu sa propisima o javnom okupljanju.

Preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrolne preglede i odlaske ljekaru porodične medicine, ukoliko to nije neophodno iz zdravstvenih razloga.

Preporučuje se ljekara kontaktirati telefonom ukoliko je osobi potreban recept ili savjet, te da po recept dolaze mlađi članovi porodice.

Nalaže se privremena obustava redovnih kontrolnih specijalističko-konsultataivnih pregleda, a da se obavljaju samo oni koji su prema procjeni specijaliste na primarnom nivou zdravstvene zaštite neophodni. Otkazivanje pregleda vršiti telefonski, uz procjenu stanja pacijenta putem razgovora.

Generalne preporuke za stanovništvo za smanjenje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripa) čija je sezona u toku, a koje se odnose na smanjenje rizika od novog Corona virusa i kojih se treba pridržavati:

  • Često pranje ruku korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čiščenje ruku na bazi alkohola.
  • Prilikom kašljanja ili kihanja pokrtiti usta i nos unutranjom stranom lakta ili jednokratnom marmicom – baciti maramicu i oprati ruke.
  • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.
  • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperature.
  • Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, a prethodno telefonskim putem zdravstvenom radniku naglasite historiju putovanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *