Sastanak općinskog načelnika sa direktorima osnovnih škola

Općina Banovići je u budžetu za 2022. godinu, na stavci obrazovanje, planirala određena finansijska sredstva za pomoć školama.  Planiran je iznos od 50 hiljada konvertibilnih maraka, koji će se utrošiti za njihovo opremanje i uređenje. S tim u vezi, općinski načelnik održao je sastanak sa direktorima i predstavnicima osnovnih škola: Banovići, Banovići Selo i Grivice te iste upoznao sa navedenim iznosom. Obavijestio ih je da će u narednim danima Općina raspisati javni poziv za raspodjelu planiranih sredstava, a sredstva će se dodjeljivati u skladu sa odobrenim projektima. Sve škole trebaju sagledati svoje potrebe i prema općini uputiti projekte da bi se isti mogli realizirati.

Iako obrazovanje nije u direktnoj nadležnosti lokalne zajednice, općina Banovići svake godine izdvaja određena finansijska sredstva za ovu namjenu. Tako je u prošloj godini pomogla izgradnju novog objekta OŠ „Banovići Selo“, kao i renoviranje i opremanje učionica u OŠ „Banovići“.