Sastanak sa predstavnicima Centra za razvoj i podršku Tuzla – razgovarano o realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti

Realizacija projekata iz oblasti energetske efikasnosti bila je tema razgovora predstavnika Centra za razvoj i podršku Tuzla i općine Banovići. Sa Načelnikom Gutićem i njegovim suradnicima razgovarali su Edin Zahirović, direktor Udruženja i Marko Nišandžić, ekspert za energetsku efikasnost. Kako su kazali, sastanak je organiziran kako bi se od naše Općine dobile potrebne informacije o pravcima djelovanja u ovoj oblasti, te odredile smjernice zajedničkog djelovanja u pogledu realizacije konkretnih projekata.

Predstavnici općine Banovići upoznati su da je u oblasti energetske efikasnosti urađena Strategija djelovanja, određeni su ciljevi te se došlo u fazu da se razgovara o finansijskim mehanizmima. S tim u vezi obaveza Općinskog vijeća je da usvoji određene odluke kako bi se moglo pristupiti izradi elaborata za individualne/kolektivne stambene objekte (u zavisnosti šta se planira raditi), što je preduvjet za raspisivanje javnog poziva i predlaganje projekata.

„Općina Banovići ima dobra iskustva kada je u pitanju ova oblast imajući u vidu da se radilo na nekoliko objekata kolektivnog stanovanja“ – kazao je općinski načelnik dr. Bego Gutić te istakao da je prioritet da se u narednom periodu radi na utopljavanju i saniranju starih zgrada u urbanom dijelu grada, prije svega u ulici Patriotske lige.