Sastanak sa predstavnicima Direkcije regionalnih cesta TK – najavljeni zajednički projekti u 2024. godini

Predstavnici Javne ustanove „Direkcija regionalnih cesta“ Tuzlanskog kantona posjetili su općinu Banovići, gdje su sa općinskim zvaničnicima razgovarali o  planiranim aktivnostima za 2024. godinu. Najavljeno je preuzimanje regionalne ceste R-471a od strane Direkcije i ulaganja u istu u narednoj godini, razgovarano je o početku izgradnje mosta „Zelenika“ na prostoru Zaštićenog pejzaža „Konjuh“, te o rekonstrukciji lokalnih cesta koju će raditi ova javna ustanova.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 16.02.2023. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o kategorizaciji lokalne ceste „Čubrić-Banovići Selo-Pribitkovići-Seona-Orahovica-Babice“ u regionalnu cestu sa oznakom R-471a. Ovo je za Banoviće i Lukavac značajna odluka imajući u vidu da njenim donošenjem upravljanje nad navedenom dionicom (kontinuirano i redovno održavanje) preuzima JU „Direkcija regionalnih cesta“ TK.

Vlada Tuzlanskog kantona je kroz rebalans budžeta osigurala 450 hiljada konvertibilnih maraka inicijalnih sredstava za izgradnju mosta „Zelenika“ i ona će se koristiti za realizaciju prve faze projekta. Do kraja tekuće godine očekuje se pribavljanje urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanističke suglasnosti, građevinske dozvole i po završetku projekta upotrebne dozvole) nakon čega će uslijediti raspisivanje javne nabavke za odabir izvođača radova. Radovi na izgradnji mosta trebali bi početi u 2024. godini.