Sastanak Savjeta načelnika (Banovići, Živinice, Kladanj) – osnivača JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice

U Živinicama je održan sastanak Savjeta načelnika (Banovići, Živinice, Kladanj), osnivača JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice – Centar za upravljanje otpadom Separacija 1. Na sastanku se razgovaralo o realizaciji izgradnje regionalne sanitarne deponije, grant sredstvima Švedske Agencije za međunarodni razvitak i suradnju (SIDA), usklađivanju ugovora o finansiranju preduzeća sa naglaskom na PDV i ostalim temama koje su bitne za ovaj projekat. Sastanak je iniciralo JP „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice.

Direktor Eko-Sepa Selmir Šljivić upoznao je načelnike Banovića i Kladnja, dr. Begu Gutića i Jusufa Čavkunovića te gradonačelnika Živinica Samira Kamenjakovića sa dinamikom radova na sanitarnoj deponiji (stanjem na terenu), odnosno u kojoj je fazi realizacija projekta.

Kako su krajem prošle godine od Švedske Agencije za međunarodni razvitak i suradnju (SIDA) odobrena gran sredstva u iznosu od 2,5 miliona eura za završetak projekta, govorilo se i o načinu povlačenja i utrošku tih sredstava. Također, tema razgovora bila su i druga pitanja vezana za rad i funkcioniranje JP „Eko-Sep“.