Sindikalisti razgovarali sa načelnikom Gutićem o statusu i materijalnom položaju radnika u općinskom organu uprave i javnim ustanovama

Status i materijalni položaj radnika u općinskom organu uprave i zaposlenika u javnim ustanovama bila je tema razgovora općinskog načelnika dr. Bege Gutića sa predstavnicima sindikata sa općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa. Razgovaralo se kako unaprijediti socijalni dijalog i položaj radnika, ali i kako izaći iz trenutnog stanja u općini Banovići zbog kojeg su ugrožena osnovna radnička prava državnim službenicima i namještenicima te radnicima u javnim ustanovama, pravo na rad i pravičnu plaću. Na sastanku upriličenom u zgradi Općine sa načelnikom Gutićem ragovarali su: Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, Amir Sejdinović, predsjednik Koordinacije sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona, Hasan Tokić predsjednik Sindikalne organizacije sudova i tužilaštva TK, te predstavnici Sindikalne organizacije općine Banovići Mevludin Husić, Fuad Brigić i Vahidin Berbić.

Gosti iz Sarajeva i Tuzle su ovom prilikom upoznati od strane načelnika Gutića i predsjednika Sindikalne organizacije općine Banovići Mevludina Husića o dosadašnjoj suradnji sindikata i načelnika, te onome što je u protekle tri godine urađeno na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenika u općinskom organu uprave i javnim ustanovama. Ukazano je da je dosadašnja suradnja bila izuzetno dobra, da su plaće radnicima povećavane u dva navrata tokom tri godine, a načelnik Gutić je najavio i mogućnost novog povećanja u tekućoj godini.

Kurtović, Sejdinović i Tokić dali su punu podršku aktivnostima Sindikalne organizacije općine Banovići i načelniku Gutiću. Sindikalnoj organizaciji ponudili su svaku vrstu pomoći u vezi trenutne situacije u Općini – vezano za neusvajanje budžeta, kao ni Odluke o privremenom finansiranju za 2024. godinu. Od općinskog načelnika zatražili su iznalaženje rješenja kako radnici ne bi ostali bez svojih plaća. Kako su kazali, i sami su u Banoviće došli da pokušaju dati svoj doprinos u cilju prevazilaženja trenutnog stanja i političkih blokada.