Sjednica Općinske izborne komisije Banovići (IX redovna)

Na osnovu člana 2.13. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16. 41/20 i 51/22), te člana 11, 12, 22 i 23. Poslovnika o radu izborne komisije osnovne izborne jedinice Banovići, broj: 05-06/16 od 13.06.2016. godine, i broj: 03-12/20 od 07.07.2020. godine kao i člana 4. Uputstvo o načinu rada i izvještavanju izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, broj: 05-1-02-2-622-1/22 od 04.05.2022. godine, sazivam:

SJEDNICU

Općinske izborne komisije Banovići (IX redovna)

Koja će se održati dana 31.08.2022. godine (srijeda), sa početkom u 08:30 sati u prostorijama Općinskog vijeća Banovići (kancelarija broj 24).

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.   Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa VIII sjednice OIK-e,

2.   Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa II Korespodentne sjednice OIK-a,

3.   Razmatranje Odluke o imenovanju članova biračkih odbora.

4.   Razmatranje Rješenja o izboru Supervizora izbornih rezultata,

5.   Razmatranje Rješenja o izboru Referenata za unos izbornih rezultata,

6.   Razmatranje Plana obuke biračkih odbora za Opće izbore 2022. godine,

7.   Razno:

– Informacija oko dobivenih saglasnosti od institucija, ustanova i mjesnih zajednica za biračka mjesta,

– Ostalo.

Obzirom da se radi o veoma bitnim pitanjima u budućem radu Općinske izborne komisije, molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete.

Ovaj poziv za sjednicu OIK-e Banovići bit će objavljen na oglasnoj tabli i na web stranici općine Banovići.

Dostavljeno:

1.  mr. Gutić Salko, predsjednik

2.  dr. Said Hasanbegović, član

3.  Hasan Garić, član

4.  Nihada Kočić, član

5.  Drinka Ribić, član

6.  a/a

                                                                                                                                OIK-a Banovići  

                                                                                                                   mr. Gutić Salko, predsjednik