Sutra zasjeda Općinsko vijeće Banovići, na dnevnom redu trinaest tačaka

Kolegij Općinskog vijeća Banovići zakazao je 40. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u utorak, 1. septembra 2020. godine. Vijećnici će razmatrati trinaest tačaka dnevnog reda i to kako slijedi:

 1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi,
 2. Prijedlog izmjene i dopune Budžeta Općine Banovići za 2020. godinu,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-VI 2020. godine,
 4. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za prvo polugodište 2020. godine,
 5. Godišnji izvještaj JP „Toplana“ d.o.o. Banovići za 2019. godinu,
 6. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići za 2019. godinu,
 7. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići,
 8. Izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Banovići za 2019. godinu,
 9. Prijedlog odluke o dodjeli općinskih priznanja za 2020. godinu,
 10. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Regulacionog plana individualnog stambenog naselja „Pranići“ u Banovićima,
 11. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije (ulica Litva),
 12. Davanje saglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa državne službe Općine Banovići („Službeni glasnik Općine Banovići“, broj: 6/17, 8/17, 4/18 i 9/19),
 13. Informacija o ostvarenim kantonalnim novčanim podsticajima iz oblasti poljoprivrede na području općine Banovići za 2019. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *