Svečanom sjednicom Uprave i Nadzornog odbora RMU Banovići obilježen 21. decembar – Dan rudara (foto i video)

Svečanom sjednicom Uprave i Nadzornog odbora Društva u Rudniku mrkog uglja „Banovići“ obilježen je 21. decembar, Dan rudara Bosne i Hercegovine. Svečana sjednica bila je prilika da se napravi kratak rezime rada i poslovanja u tekućoj godini i iznesu planovi za narednu, o čemu je u svom referatu između ostalog govorio generalni direktor Rudnika Elvir Salihović. Prema njegovim riječima  RMU Banovići iza sebe ima tešku godinu uzrokovanu globalnom ekonomskom krizom i dešavanjima u svijetu (rat u Ukrajini). Došlo je do enormnog rasta cijena energenata što će se svakako negativno odraziti na konačan finansijki rezultat. Uprkos tome, radom i zalaganjem svih uposlenih u ovoj godini poboljšan je materijalni status rudara, a na kraju godine očekuju se proizvodni rezultati na nivou onih iz ranijih godina. Direktor Salihović ovom prilikom najavio je i novo povećanje plaća radnicima od janura mjeseca naredne godine.

Čestitajući rudarima njihov praznik općinski načelnik dr. Bego Gutić  zahvalio im se za sve što su uradili u ovoj teškoj godini, što su nam osigurali energetsku stabilnost i nisku cijenu struje (za domaćinstva) koja je sigurno nerealna. Naglasio je da je 21. decembar, Dan rudara poseban dan – jedan od najvažnijih datuma za općinu Banovići, jer Banovići sve što danas imaju duguju Rudniku.

Svečana sjednica Uprave i  Nadzornog odbora RMU Banovići bila je prilika da se zaslužnim pojedincima i kolektivima dodijele nagrade i priznanja. Na istoj je upriličen bogat kulturno-zabavni program, a prije same sjednice položeno je cvijeće na spomen obilježa rudarima ispred Direkcije, jame Omazići, spomen obilježje „Žalosna majka“ i na Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima općine Banovići u centru grada.