Tim za izradu Programa javnih investicija općine Banovići razmatrao Plan javnih investicija za period 2022.-2024. godina

U izradi je Program javnih investicija općine Banovići za period 2022.-2024. godina. Tim zadužen za izradu Programa održao je sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi projekata pristigli sa različitih adresa, odnosno različitih institucija. Članovi su se upoznali sa dostavljenim radnim materijalom (Planom javnih investicija općine Banovići) te konstatovali da je isti obiman, sadrži projekte koji su realizirani i koje treba brisati. Također, naglašeno je da će se on dopuniti i sa novim projektima.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića najveći broj pristiglih prijedloga odnosi se na rješavanje osnovnih životni problema građana. To je uređenje puteva, vodosnabdijevanje te izgradnja rasvjete. Svi oni trebaju ostati u konačnom programu, a realizirat će se u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Tim za izradu Programa javnih investicija općine Banovići usaglasio je i način rada za naredni period. Svoje prijedloge i sugestije dostavit će do 7. januara 2022. godine, kada će održati novu sjednicu. Na istoj usvojit će Program javnih investicija općine Banovići za period 2022.-2024. godina i uputiti na razmatranje Općinskom vijeću, u skladu s propisanom procedurom.