Tim za izradu Programa javnih investicija općine Banovići usvoji Program javnih investicija za period 2023.-2025. godina – Program sadrži 206 projekata

Program javnih investicija općine Banovići za period 2023.-2025. godina obuhvata preko 200 odobrenih projekata, koji će se u skladu sa programskom orijentacijom, prioritetima i finansijskim mogućnostima implementirati na području cijele Općine. Riječ je o projektima iz oblasti uređenja putne i komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanja, kulture, zdravstva, sporta, obrazovanja i drugih oblasti, a koji imaju za cilj unapređenje kvalitete života građana Banovića. Kao takav dobio je podršku Tima za izradu Programa, te će se uputiti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Program javnih investicija općine Banovići usvaja sa za svaku kalendarsku godinu, i to na period od 3 godine. Prilikom njegove izrade Tim je zaprimio 121 novi prijedlog, 40 je u isti uvršteno, a 37 je brisano (radi se o projektima koji su realizirani).