Tim za migracije Svjetske banke posjetio Banoviće – s općinskim zvaničnicima razgovarano o mogućnosti suradnje sa dijasporom

U Banovićima je boravila delegacija tima za migracije Svjetske banke koja je sa općinskim zvaničnicima razgovarala o suradnji naše Općine sa dijasporom i mogućnosti involviranja dijaspore u razvoj lokalne zajednice. Goste iz Svjetske banke interesovala je ekonomska struktura općine Banovići, da li Općina ima komunikaciju sa svojom dijasporom, odnosno postoje li kakve zajedničke aktivnosti i da li se ili šta planira uraditi na tom polju. Kako su kazali, Svjetska banka je tu da pruži podršku i pomoć, a podrška se ogleda u planiranju, mapiranju dijaspore i lokalnih potencijala, uspostavi komunikacije (osmišljavanje i razvijanje komunikacijskih kanala) i osiguravanju skupova za dijasporu. Tu su i lokalni investicijski fondovi za sufinansiranje projekata vezanih za dijasporu.

Općinski načelnik dr. Bego Gutić upoznao je predstavnike Svjetske banke sa najbitnijim ekonomskom pokazateljima vezanim za općinu Banovići, tj. sa brojem zaposlenih/nezaposlenih osoba (kvalifikacionom strukturom), sa brojem registrovanih privrednih subjekata, podrškom koju im Općina pruža i sa projektima u koje je uključena sa međunarodnim organizacijama. Naglasio je da dijaspora može biti važan potencijalni resurs koji se može koristiti za privredni razvoj lokalne zajednice, ali u ravnopravnom odnosu a ne da se samo eksploatiše. S tim u vezi, općina Banovići je u prošloj godini pokrenula kampanju registracije kompletne dijaspore kako bi se za početak formirala baza podataka, a naredne aktivnosti trebale bi se odnositi na njeno animiranje da ulaže u svoju lokalnu zajednicu.