Trideseta redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići odgođena zbog nedostatka kvoruma – sjednicu bojkotovala nova većina

Trideseta redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići zakazana za 11. august odgođena je zbog nedostatka kvoruma. Vijeće je na ovoj sjednici trebalo razmatrati prijedlog 14 vijećnika , koji čine novu parlamentarnu većinu, za sazivanje vanredne sjednice OV Banovići na kojoj bi se raspravljalo o Inicijativi za pokretanje opoziva općinskog načelnika dr. Bege Gutića. Bilo je planirano i razmatranje Izvještaja o radu stalnih radnih tijela – komisija Općinskog vijeća za period IV-VI 2023. godine.

Predsjedavajući Robert Lapčević kazao je da je sa svoje strane ispoštovao sve procedure propisane Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Banovići, te dodao da je, kako Poslovnik nalaže, sačekao još sat vremena da se većina eventualno pojavi, a s obzirom da nisu došli sjednica je prekinuta. Dalje je naveo da će u narednim danima zakazati novu sjednicu sa istim dnevnim redom, o čemu će pismeno obavjestiti sve vijećnike i ostaje da se vidi hoće li se nova većina odazvati na ovaj poziv.

Prema riječima načelnika Gutića, nova većina nije se odazvala na legalan poziv još uvijek legalnog predsjedavajućeg Roberta Lapčevića, čime su pale sve maske kad je u pitanju Inicijativa vezana za pokretanje opoziva općinskog načelnika. „Ovo će biti neka vrsta parlamentarne krize u OV Banovići, ali ozbiljnijih posljedica na rad Općine neće biti“ – istakao je Gutić dodavši da općinski organ uprave normalno funkcioniše, radi i građani ostvaruju sva svoja prava.