Tridesetog juna potpisivanje ugovora sa učenicima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija putem Ministarstva za boračka pitanja TK

Iz Službe za opću upravu, BIZ i socijalna pitanja općine Banovići obavještavaju učenike sa područja općine Banovići, koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za školsku 2022./2023. godinu, da će potpisivanje ugovora biti obavljeno dana 30.06.2023. godine u sali BKC-a sa početkom u 10 sati.

Ugovori se potpisuju između Ministarstva za boračka pitanja TK koje zastupa ministrica Senada Dizdarević i kandidata sa konačne rang liste sa područja općine Banovići. Za maloljetne učenike ugovore potpisuju roditelji koji su dužni prilikom potpisivanja ugovora predočiti ličnu kartu, a punoljetni učenici ugovore potpisuju lično i isti su prilikom potpisivanja dužni predočiti ličnu kartu.

Potpisivanju ugovora prisustvovat će načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić.