U Bećićima (MZ Repnik) uređen plato pored mjesnog mezarja, a trenutno se radi na ograđivanju poligona

U naselju Bećići – MZ Repnik izvršeno je zacjevljenje kanala i uređenje platoa pored mjesnog mezarja, a trenutno se radi i na ograđivanju sportskog poligona. Ukupna vrijednost navedenih radova je oko 11 hiljada konvertibilnih maraka i oni su finansirani iz budžeta Općine. Na ovim poslovima angažirane su banovićke firme „SM TRANSKOP“ d.o.o. i „BANSTROJ“ d.o.o..

Općina Banovići je na ovaj način riješila prioritetne zahtjeve mještana Bećića, koji su ove zahtjeve prezentirali općinskom načelniku dr. Begi Gutiću tokom njegove posjete Bećićima, 4. oktobra 2021. godine. Naime, resorna općinska služba je po zaprimanju zahtjeva izvršila analizu stanja na terenu te provela neophodne procedure za rješavanje pomenutih pitanja. Ono što je obećano da će se uraditi u ovoj godini je i urađeno.

I ostali zahtjevi mještana Bećića biće razmotreni te će se u narednom periodu raditi i na njihovoj realizaciji.