U četvrtak sjednica Općinskog vijeća Banovići

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija, 34. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići održat će se u četvrtak, 6. februara 2020. godine sa početkom u 10 sati. Vijećnici će na sjednici razmatrati  dvadeset i jednu tačku dnevnog reda:

 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene u 2019. godini,
 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljiušta u 2020. godini,
 3. Prijedlog odluke o sufinansiranju troškova banlinijskog prevoza učenika osnovne škole za drugo polugodište školske 2019/2020. godine i prvo polugodište školske 2020/2021. godine,
 4. Prijedlog odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje,
 5. Prijedlog odluke o nabavci sredstva opreme,
 6. Prijedlog odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje građana općine Banovići u stanju socijalne potrebe,
 7. Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa-licitacije na lokalitetu poslovne zone Sadnice,
 8. Davanje saglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o prijemu, upisu i boravku djece u JU „Dječije obdanište“ Banovići,
 9. Davanje saglasnosti na plan konsolidacije finansijskih troškova JU „Dječije obdanište“ Banovići za 2020. godinu,
 10. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu,
 11. Prijedlog programa rada JU „Dječije obdaništa“ Banovići za 2020. godinu sa finansijskim planom i uporednim  pokazateljima iz prethodne godine,
 12. Prijedlog programa rada JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići za 2020. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 13. Prijedlog programa rada JU „Sportsko kulturni centar“ Banovići za 2020. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 14. Prijedlog programa rada JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići za 2020. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 15. Prijedlog programa rada JU „Centar za socijalni rad“ Banovići za 2020. godinu sa finansijskim planom za 2020. godinu i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 16. Prijedlog programa rada JU „Javna biblioteka“ Banovići za 2020. godinu sa finansijskim planom i uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 17. Prijedlog sporazuma o saradnji,
 18. Davanje saglasnosti za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići,
 19. Davanje saglasnosti za imenovanje direktora JU „Javna biblioteka“ Banovići,
 20. Davanje saglasnosti za donošenje odluke o imenovanju direktora JP „Toplana“ d.o.o. Banovići,
 21. Davanje saglasnosti za donošenje odluke o imenovanju direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *