U kabinetu općinskog načelnika organizirane konsultacije sa predstavnicima političkih partija oko budžeta Općine za 2022. godinu

Kako bi se došlo do što kvalitetnijeg Prijedloga budžeta općine Banovići za 2022. godinu i budžeta po mjeri svih, općinski načelnik dr. Bego Gutić organizirao je konsultacije sa predstavnicima političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću. Konsultacije su upriličene s ciljem da se budžet Općine za narednu godinu usvoji na vrijeme, te da se uradi Plan javnih nabavki i Plan javnih investicija kako bi se početkom iduće godine krenulo u realizaciju planiranih aktivnosti. Pozivu općinskog načelnika odazvali su se predstavnici: Stranke demokratske akcije; Socijaldemokrata i Narodnog kluba vijećnika, dok predstavnici Pokreta demokratske akcije nisu došli.

Načelnik Gutić upoznao je predstavnike političkih partija da se ove godine krenulo na vrijeme u proceduru izrade Nacrta i Prijedloga budžeta Općine za 2022. godinu. Nakon što je na 12. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen Nacrt budžet.,  najavljene su konsultacije oko Prijedlog budžeta i one su zakazane sa svim partijama koji imaju svoje vijećnike u Vijeću. Kako je kazao, Prijedlog budžeta općine Banovići za 2022. godinu neće se mnogo razlikovati od usvojenog Nacrta, eventualne promjene su moguće  na pojedinim stavkama i riječ je o unutarnjem prestruktuiranju. Dodao je da budžet za narednu godinu u sebi sadrži i socijalnu i razvojnu komponentu.

Konsultacije sa općinskim načelnikom bile su prilika da predstavnici političkih partija iznesu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na usvojeni Nacrt budžeta Općine za 2022. godinu, koje će, kako su najavili, dostaviti i u formi amandmana.