U MZ Stražbenica gradi se spomen obilježje

Počeli su radovi na izgradnji spomen obilježja u Mjesnoj zajednici Stražbenica. Vrijednost radova je oko 18 hiljada konvertibilnih maraka, a projekat finansiraju Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona (Vlada TK) i općina Banovići. Vlada je osigurala 15 hiljada KM, dok je iz općinskog budžeta izdvojeno oko 3 hiljade maraka. Radove izvodi firma „TANOVIĆ“ d.o.o. Banovići.

Podsjećamo, Ugovor o sufinansiranju izgradnje spomen obilježja u MZ Stražbenica potpisan je sa resornim kantonalnim ministarstvom u novembru, a Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova (firme „Tanović“ d.o.o. Banovići) u decembru 2023. godine.