U toku pripremni radovi na tri putne dionice u općini Banovići – radovi se izvode u mjesnim zajednicama Grivice, Podgorje i Stražbenica

Povoljni vremenski uvjeti omogućili su rani početak građevinske sezone na području općine Banovići. Trenutno se izvode pripremni radovi za asfaltiranje tri lokalna putna pravca u tri banovićke mjesne zajednice. Rade se dionice u Grivicama (od spomen obilježja pa desno, dužina 345 metara), Podgorju (dionica „Čubrić III“, dužina 186 metara) i Stražbenici (dionica „Sjever“, dužine 160 metara). Sredstva za realizaciju navedenih projekata osigurala je Vlada TK i iste implementira Javna ustanova „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“. Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 150 hiljada konvertibilnih maraka, a radove izvodi firma „RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok. Načelnik Gutić posjetio je mjesne zajednice Grivice, Podgorje i Stražbenicu kako bi se na licu mjesta uvjerio u dinamiku radova na terenu.

Pored navedenih dionica, Vlada TK će u tekućoj godini (2024) finansirati sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih cesta u Omazićima, Pribitkovićima, Repniku i Treštenici (uređenje još 4 dionice), ukupne vrijednosti 300 hiljada KM. I ove projekte implementirat će Direkcija regionalnih cesta TK.