U završnoj fazi radovi na uređenju nove lokacije JP „Komunalno“ Banovići – na proljeće preseljenje građevinske operative

Uređenje nove lokacije proizvodnog dijela Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Banovići koja se nalazi u Mjesnoj zajednici Podgorje u završnoj je fazi. Izgradnjom objekta za frakciju „so za zimsku službu“ sa mehaničkom radionicom, magacinskim prostorom i ostavom, te spajanjem na elektro-energetsku mrežu okončani su radovi planirani za 2023. godinu, odnosno završena je druga faza uređenja prostora. Podsjećamo, u prvoj fazi postavljeni su kontejneri za smještaj radnika, a prema informacijama iz Komunalnog na proljeće je planirano priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i hidrantsku mrežu, vanjsko uređenje lokacije i asfaltiranje i ograđivanje prostora. Na proljeće ove godine izvršit će se i preseljenje  građevinske operative na novu lokaciju.

Općina Banovići je u 2021. godini osigurala novu parcelu za JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići i to putem zamjene zemljišta sa RMU Banovići. Riječ je o prostoru površine 3.200 metara kvadratnih koji se nalazi sa lijeve strane puta za Saviće (Čubrić-MZ Podgorje). Također, iz općinskog budžeta izdvojeno je oko 200 hiljada KM za izgradnju infrastrukture na istoj. Stara lokacija JP Komunalno, preko puta stadiona FK Budućnost, je prostor perspektivan za privredni razvoj. Sada je zapušten, na njemu su objekti u ruševnom stanju i njegovim uređenjem stvorila bi se ljepša slika na ulazu u grad.