Uređen plato ispred područne škole u Tulovićima

Iz Osnovne škole Treštenica obratili su se općini Banovići sa molbom da se uredi prilaz prema područnoj školi u Tulovićima, odnosno ulaz ispred školskog objekta. S tim u vezi, uklonjen je dotrajali trotoar te proširen i izbetoniran plato površine 45 metara kvadratnih. Radovi su koštali 2.000,00 konvertibilnih maraka i finansirani su iz općinskog budžeta.

Pored navedenog, općina Banovići je za potrebe područne škole u Tulovićima osigurala i materijal za sanaciju djela vodovodne mreže koja je prekinuta aktiviranjem klizišta, a kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje škole. Za ovu namjenu izdvojeno je 1.000 KM.