Uskoro nabavka i montaža LED svjetiljki za postojeći sistem javne rasvjete u gradskom području – odabran najpovoljniji ponuđač

Općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka i montaža LED svjetiljki za postojeći sistem javne rasvjete u gradskom području“. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 235.605,00 KM (bez PDV-a), a kao najbolje ocjenjeni ponuđači (grupa ponuđača) odabrani su „KOP I KO“ d.o.o. Živinice i „ELVIK“ d.o.o. Srebrenik. Planirano je da se na području grada Banovića izvrši zamjena postojećih (zastarjelih) sistema javne rasvjete novim „LED“ svjetiljkama.

Uporedo s navedenim pokrenut je i postupak javne nabavke „Izvođenje radova na izgradnji energetski efikasne javne rasvjete na području općine Banovići“. Njena procijenjena vrijednost je 250.000,00 KM (bez PDV-a). U ovom slučaju planirana je izgradnja javne rasvjete na više lokaliteta u Općini: u Banovići Selu (dionica „Ambulanta-Jezero“), u ulici Branilaca Banovića i ulici Armije BiH (od kružnog toka kod sprtske dvorane do pružnog prelaza prema BP E.Petrol Banovići), u Mrljevićima, u Borovcu i Selu II (Banovići Selo). Postupak je u toku.