Uspostavlja se šalter pomoćne blagajne u Centru za pružanje usluga građanima Banovića

Od 1. jula 2024. godine trebao bi počet sa radom šalter pomoćne blagajne u Centru za pružanje usluga građanima Banovića (šalter sala-zgrada Općine). Na istom će se moći plaćati općinske administrativne takse, takse za ovjeravanja dokumenata, takse za vjenčanja i druge civilne registracije. Naplate od strane blagajnika na ovom šalteru vršit će se u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do sada su navedene obaveze građani plaćali na BH Pošti i na ovaj način smanjit će se gužve na naplatnim mjestima ovog javnog preduzeća.