Usvojen Nacrt budžeta za 2019. godinu

Ubjedljivom većinom glasova  (17 za i 2 suzdržana) Općinsko vijeće Banovići usvojilo je Nacrt budžeta Općine Banovići za 2019. godinu sa dokumentom okvirnog budžeta za 2019-2021. kao osnovu informacije za izradu budžeta, te Nacrt odluke o izvršenju budžeta kao prateću odluku. Ovim Nacrtom budžet Općine Banovići za narednu godinu planiran je u iznosu od 11.869.390 konvertibilnih maraka.

Pored rasprave o budžetu, Općinsko vijeće Banovići  je na 21. redovnoj sjednici održanoj 23.11.2018. godine razmatralo je još osam tačaka dnevnog reda od čega su se tri odnosile na razmatranje načina i uslova prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokacijama: Selo II, Zona B i lokalitet Sportska dvorana. Sve tri ponuđena prijedloga su usvojena većinom glasova općinskih vijećnika dok je jednoglasno podržan Prijedlog odluke o nekorištenju groblja/mezarja u Gornjem Bučiku i  prenošenju posmrtnih ostataka.

Općinsko vijeće Banovići na prijedlog Koordinacionog tima prihvatilo je izmjene i dopune Liste kapitalnih projekata Općine Banovići za period 2017-2021. godine, te dalo pozitvno mišljenje na stav Općinskog pravobranilaštva o postupanju protiv tužene Općine Banovići po tužitelju „HIH“ d.o.o. Živinice (19 za i 2 protiv). Istim omjerom glasova Općinsko vijeće je podržalo i Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-IX 2018. godine.

Na kraju sjednice primljena je k znanju Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i početku školske 2018/2019 godine u osnovnim i srednjoj školi na području opštine Banovići.

Razmatranje Prijedloga odluke o nerazvrstanim cestama na području opštine Banovići na prijedlog predlagača je povučen sa dnevnog reda i razmatrat će se nakon što se steknu uslovi za to.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *