Vlada TK i općina Banovići finansirali uređenje školskog dvorišta i izgradnju sportsko poligona u OŠ Banovići Selo (foto i video)

Zahvaljujući Vladi TK i općini Banovići uređeno je školsko dvorište i izgrađen sportski poligon u Osnovnoj školi „Banovići Selo“. Za uređenje ulaza u školsko dvorište, pješačkih staza, parking prostora i poligona izdvojeno je skoro 160 hiljada konvertibilnih maraka (sa PDV-om), od čega je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (Vlada TK) osiguralo 100 hiljada KM, općina Banovići 20 hiljada, a škola 40 hiljada maraka vlastitih sredstava. Projekat je realizirala firma „Rial-Šped“ d.o.o. Doboj Istok i završen je u ugovorenom roku. Njegovim završetkom osigurani su daleko bolji uslovi za odvijanje nastavnog procesa, odnosno za rad nastavnika i boravak djece.

Povodom završetka radova na izgradnji sportskog poligona i uređenju školskog dvorišta Osnovnu školu „Banovići Selo“ posjetili su općinski načelnik dr. Bego Gutić i ministri u Vladi TK Ahmed Omerović i Senada Dizdarević, te poslanik u Skupštini TK Fadil Kudumović. Načelnik Gutić i ministar Omerović kazali su da je ovo još jedan od primjera dobre suradnje dva nivoa vlasti, lokalne zajednice (općine Banovići) i Vlade TK, i da će se ta suradnja nastaviti kako bi se projekat izgradnje škole u potpunosti priveo kraju. Da bi se završio preostala je izgradnja fiskulturne sale, pa se trenutno radi na iznalaženju potrebnih finansijskih sredstava za ovu namjenu.

Na svečanosti upriličenoj u OŠ „Banovići Selo“ načelniku Gutiću i ministru Omerovići uručene su zahvalnice, a samu svečanost uveličali su učenici prigodnim kulturno-zabavnim programom.

Iz općine Banovići najavili su da će u cilju osiguranja boljeg pristupa školskom objektu u Banovići Selu u narednim danima asfaltirati makadamski put od stare stambene zgrade do naselja Selo II. Riječ je o dionici „Dubokovac“ dužine 70 metara, a koju učenici trenutno najviše koriste. Također, u cilju veće bezbjednosti učenika na glavnoj saobraćajnici, pored škole, uradit će se usporivači brzine, tzv. „ležeći policajci“.