Vlada TK osigurala 400 hiljada maraka za II fazu radova na zacjevljenju korita rijeke “Litva” – projekat nove gradske pijace u Banovićima

Načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić i ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisali su Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za realizaciju druge faze projekta „Regulacija korita rijeke Litva od Zanatskog centra do Tvornice konfekcije Borac“. Za ovu namjenu ministarstvo (Vlada TK) osiguralo je dodatnih oko 400.000,00 konvertibilnih maraka, što sa 250.000,00 KM prenesenih iz prošle godine ukupno iznosi blizu 650.000,00 maraka. Na ovaj način u potpunosti je zatvorena finansijska konstrukcija za realizaciju projekta. Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministrica za boračka pitanja TK Senada Dizdarević i poslanik u Skupštini TK Fadil Kudumović.

Radovi na zacjevljenju novih 70 metara korita Litve su u toku i njihovim završetkom stvorit će se pretpostavke za izgradnju platoa buduće gradske pijace u Banovićima površine 4.500 metara kvadratnih. Radove izvodi firma „ROADING“ d.o.o. Gračanica.

Resorno kantonalno ministarstvo finansijski je podržalo i prvu fazu projekta sa oko 600.000,00 KM u kojoj je zacjevljeno 67 metara korita Litve. Projekat „Izgradnja nove gradske pijace u Banovićima“ vrijedan je preko 3 miliona i 500 hiljada KM.