Za 12. novembar zakazana redovna sjednica OV Banovići

Kolegij Općinskog vijeća Banovići utvrdio je termin održavanja 12. redovne sjednice Vijeća. Sjednica je zakazana za petak, 12. novembar, a održat će se u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Utvrđen je i dnevni red za zakazanu sjednicu, a vijećnici bi trebali razmatrati 20 tačaka.

Pred vijećnicima će se naći Nacrt budžeta općine Banovići za 2022. godinu, sa dokumentom okvirnog budžeta Općine za period 2022. – 2024., kao i Nacrt Odluke o njegovom izvršenju, također za 2022.. Prema utvrđenom dnevnom redu Vijeće bi, između ostalog, trebalo razmatrati i: Izvještaj o izvršenju budžeta i korištenju budžetske rezerve za period I-VI 2021.; te Izvještaj o finansijskoj reviziji općine Banovići za 2020. godinu.

DNEVNI RED ZA 12. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI:

 1. Razmatranje Nacrta budžeta općine Banovići za 2022. godinu (sa obrazloženjem), te dokumenta okvirnog budžeta općine Banovići 2022.-2024. godina kao osnovne informacije za izradu budžeta.
 2. Razmatranje Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Banovići za 2022. godinu,
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za period I – VI 2021. godine,
 4. Razmatranje Izvještaja o korištenju budžetske rezerve za prvo polugodište 2021. godine,
 5. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji općine Banovići za 2020. godinu,
 6. Razmatranje Prijedloga Odluke o odjavi identifikacionog broja Općinskog vijeća,
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o pojedinačnim nazivima ulica,
 8. Razmatranje Prijedloga Odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje, korištenje i održavanje JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, bez prava na otuđenje (stalno sredstvo, infrastrukturni objekat – rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže i priključaka u ulicama: Radnička, Radinskih rudara i Breštica – općina Banovići),
 9. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta, radi pristupa postojećim stambenim objektima, u naselju Hrvati, MZ Repnik – općina Banovići,
 10. Razmatranje Prijedloga Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade na području općine Banovići (prečišćen tekst),
 11. Razmatranje Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o određivanju lokacija javnih parking prostora na području općine Banovići,
 12. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na korištenje i održavanje javnih parking prostora,
 13. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o održavanju i organizaciji javnih parking prostora na području općine Banovići,
 14. Razmatranje Prijedloga Odluke o gubljenju statusa dobra u općoj upotrebi parcela broj: 59/1 k.o Omazići,
 15. Davanje suglasnosti na Pravilnik o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja,
 16. Razmatranje godišnjeg Programa rada za pedagošku 2021./2022. godinu JU „Dječije obdanište“ Banovići,
 17. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture i sporta,
 18. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i početku školske 2021./2022. godine u osnovnim i srednjim školama na području općine Banovići,
 19. Razmatranje Informacije o poduzetim mjerama zaštite i spašavanja i o stanju COVID-a   na području općine Banovići za 2021. godinu,
 20. Razmatranje Informacije o izdatim rješenjima o prolasku kroz zone zabrane ili ograničenja saobraćaja za period 01.01.2021. – 30.09.2021. godine.