Zakazana 26. redovna sjednica Općinskog vijeća

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija, zakazana je 26. redovna sjednica koja će se održati u petak, 26.04.2019. godine. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2018.godinu,
 2. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Centar za socijalni rad“ Banovići za 2018. godinu,
 3. Program rada i finansijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Banovići sa uporednim pokazateljima iz prethodne godine,
 4. Prijedlog odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje,
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice regionalne ceste R 469 „Ribnica-Banovići“, ST. 1+580 u Banovićima,
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje predviđenih radova zbog proširenja PK „Grivice“ i PK „Turija“,
 7. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju regulacionog plana individualnog stambenog naselja „Pranići“ u Banovićima,
 8. Prijedlog odluke o ustupanju stalnog sredstva na upravljanje (kanalizacioni kolektor: Stražbenica – Mašinoremont – TS „Mušići“- naselje Borac),
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste u naselju Beširovići u okviru projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste“ u naseljenom mjestu Omazići, dionica Beširovići-Đerzići u Banovićima,
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obaveznom prikupljanju i odvozu kućnog smeća i krupnog otpada na području općine Banovići,
 11. Davanje saglasnosti na izmjenu cijene komunalne usluge po zaključku broj: 10/01-02-43/13 od 28.02.2013.godine,
 12. Davanje saglasnosti na pravila o izmjeni i dopuni Pravila o organizovanju i radu JU „Dječije obdanište“ Banovići broj: 01-148/10 od 29.12.2010. godine,
 13. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Banovići za 2018. godinu,
 14. Informacija o izdatim odobrenjima za rad za obavljanje samostalne djelatnosti za 2018. godinu za područje općine Banovići.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *