Zakazane dvije sjednice Općinskog vijeća Banovići

Obzirom da se bliži 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, te i kraj mjeseca kada se inače održavaju redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići, Kolegij Općinskog vijeća je odlučio zakazati svečanu i redovnu sjednicu Općinskog vijeća isti dan.

Sjednice će se održati u petak, 23.11.2018. godine i to redovna u okrugloj sali Radničkog doma sa početkom u 9 sati, a svečana u sali iznad Radio Banovića sa početkom u 14 sati. Neposredno prije svečane sjednice (13,45h) planirano je polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima.

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija za 21. redovnu sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Nacrta budžeta Općine Banovići za 2019. godinu (sa obrazloženjem), te dokumenta okvirnog budžeta Općine Banovići 2019-2021. godina kao osnovu informacija za izradu budžeta,
 2. Razmatranje Nacrta odluke o izvršenju budžeta Općine Banovići za 2019. godinu sa mišljenjem Kantonalnog ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima, te planiranom tekućem bilansu,
 3. Razmatranje Prijedloga odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem konkursa-licitacije na lokaciji „Selo II“ u Banovićima,
 4. Razmatranje Prijedloga odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa-licitacije na lokaciji „Zona B“ – I faza u Banovićima,
 5. Razmatranje Prijedloga odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u općini Banovići – lokalitet Sportska dvorana,
 6. Razmatranje Prijedloga odluke o nekorištenju groblja/mezarja u Gornjem Bučiku, općina Banovići i prenošenje posmrtnih ostataka,
 7. Razmatranje Prijedloga odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Banovići,
 8. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna liste kapitalnih projekata Općine Banovići za period 2017-2021. godina,
 9. Davanje stava o postupanju protiv tužene Općine Banovići po tužbi tužitelja „HIH“ d.o.o. Živinice,
 10. Razmatranje informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i početku školske 2018/2019. godine u osnovnim i srednjoj školi na području opštine Banovići,
 11. Razmatranje izvještaja o izvršenju Budžeta za I-IX 2018. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *